Vurig . Teder . Boeiend .

Ik ontmoette haar in de winter van mijn leven. Ze bracht de zon en verspreidde zinderende hitte,

in elke vezel van mijn lijf. Ik smolt en werd een blad in de wind, dat speels bewoog, terwijl ze

mij tedere briesjes speels toeblies. De storm was in aantocht. Zij was die storm. Haar zwarte

lange haren, die ik het liefst meteen door mijn ranke vingers had willen laten glijden, ruik ik nog.

Ze veroverde mij op ongeëvenaarde wijze. En ik liet het gebeuren. Ik wilde haar ontegenzeglijk

dichtbij mij voelen. Elk moment dat ze naar me keek, leek het alsof ze in mijn ziel keek. In iedere

glorieuze zin die ze aan mij schreef, kwam ik thuis. Ik voelde haar hartstocht. Het was ook de mijne.

Mijn winter werd een onvergetelijke zwoele zomer. Een zomer die niet tot een einde zou komen. 

Ze zag de ziel van dingen en had een vrijmoedige elegantie die mij vaak woordeloos maakte.

Mijn peilende blik kon haar ogen niet terneerslaan. Integendeel, ze bleef vasthoudend kijken

naar elke beweging die ik maakte. Zoveel oprechte aandacht liet mij met vlagen nederig zijn …

 

 

Miranda Nanda Maria van Dijk

auteur, counselor, trainer, transformatie-specialist, spreker & eventsorganizer
‘Als we ons durven verbinden met ons verlangen naar blijvende hartstocht’
Een boek waarmee ik gesprekken op gang wil brengen, vooroordelen wil verminderen en bewustzijn wil vergroten. Omdat liefde vooral liefde is en allerlei vormen kent. Ik wil je aansporen om vragen te stellen, aan jezelf en anderen en vraagtekens te plaatsen bij wat wij als normatief en normaal ervaren. Want gevoelens van liefde, verbinding, verlangen en passie horen bij elk mens. En wie wij kiezen om dat mee te beleven, is een vrije en meer dan menselijke keuze, in deze moderne tijd.